Performance Evaluation System

Get the best price quote: Get Quote
1.000 TL - 5.000 TL / Piece
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP184675
Address information
Turkey /Sakarya /Serdivan
Short description It is a decision support system software that solves individual performance evaluation with 360 competency based and target based methods.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Kamu ve Özel Sektör hiyerarşileri ile uyumlu, Bireysel Performans Değerlendirme İşlemini 360 Yetkinlik Bazlı ve Hedef Bazlı yöntemlerle çözen bir karar destek sistemi yazılımıdır.

360° Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi;
Firmanızda çalışan personelin performansının astları, üstleri, takım arkadaşları ve varsa bağlantıda olduğu dış müşteriler tarafından değerlendirilmesi için kullanılan çok yönlü bir değerlendirme sistemidir.
Hedef Bazı Performans Değerlendirme Sistemi;
Şirketin kurumsal hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında bütünleşmeyi sağlayarak hedeflerin gerçekleşmesini adil bir performans değerlendirme sistemidir.

Genel Bilgiler
İnsan Kaynakları Yönetimi

İKY'nin ana ilkesi "Doğru zamanda, doğru yerde ve en uygun yapıdaki personel istihdamını ve en uygun bireysel verimliliği sağlayarak işletmede kaliteli entellektüel insan sermayesi oranını yükseltmektir." İşletmenin kurumsal performansını artırmak için öncelikle işletmede kullanılan bireysel performans değerlendirme sistemlerinin de bilimsel ve objektif ölçme sistemlerine dayanması gerekir. Böylelikle ölçülebilir veri tabanlarına dayanan bilişim ve karar destek sistemlerini kullanabilen ERP ile uyumlu bir İKY uygulaması sağlanabilir.

Performans Değerlendirme Sistemi
Personelin performans ve verimliliğini ölçmek için objektif bir değerlendirme sistemine ihtiyaç vardır. Bu nedenle performans değerlendirmede kullanılacak kriterlerin tepeden inme yöntemlerle değil, bizzat çalışanların da katılımıyla ortak platformlarda belirlenmesi gerekir.
"360° Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi" sadece "Yöneticiler" tarafından değil, "Çalışan Tüm Tarafların" katılacağı çok katılımlı ve adil bir ölçme sistemidir.
Kurumsal ve bireysel hedeflerin birlikte ele alındığı "Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi" ise, hedeflerin gerçekleşme yüzdelerinden hareket ederek çok daha doğru ve objektif sonuçlar yaratacaktır.
Her iki yöntemin de ortak karışımlarla değerlendirilmesi ise çok daha doğru sonuçlar verecektir. Bu karışım oranlarına işletmeler kendi ihtiyaçlarına göre karar vermelidirler.

 

Değerlendirme Sistemi
360° Yetkinlik Bazlı PDS

Bu yöntemde amaç; çok yönlü ve ölçütlü değerlendirmelerle tarafsız ve gerçekçi performans seviyesinin ölçülmesidir
Genel olarak çalışan performansının çok yönlü olarak izlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu çok yönlülük çalışanlarla değerlendirmenin güvenilir olduğunu hatırlatır.

Bu yöntemde çalışan personelin performansı astları, üstleri, takım arkadaşları ve varsa bağlantıda olduğu dış müşterilerin verdiği başarı puanları ile ölçülür.
360° Yetkinlik Bazlı PDS sonuçları; ücret yönetiminde terfi ve istasyonlarda, eğitim ihtiyacını belirlemede kariyer planlamada ve personelin eksikliklerini görerek kendisini gelişimine faaliyetlerde başarıyla uygulanmaktadır.

Hedef Bazlı PDS
Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi; Şirketin kurumsal hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında bütünleşmeyi sağlayarak hedeflerin gerçekleşmesini ölçen bir süreçtir.
Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi; aynı zamanda çalışanların da kişisel hedeflerine ne ölçde ulaştıklarını, eksiklik ve fazlalıklarını belirlemek için kullandığı bir denetim işlevidir.

Süreçler
Sistem Kurulumu

İşletmenin Hiyerarşik yapısı yetkili personel tarafından sisteme girilir.
360° PDS'de Personel ile değerlendirilecek ast, üst, takım arkadaşı ve müşteriler sisteme girilir.
Hedef Bazlı PDS'de kişisel hedefler ile kurumsal hedeflerin uyumu onaylanarak "Aksiyon Planlarına" işlenir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi izleme tablosunda aylık raporlarla kontrol edilir.
Değerlendirmede kullanılacak değerlendirme kriterleri ve sistemin çalışmasına yönelik eğitimler belirlenir.
Beyaz ve mavi yaka personelden oluşan bir değerlendirici kurulu oluşturulur.
Uygulama dönemi belirlenerek, değerlendirilecek personel grubu seçilir. Değerlendirme kriterler, ağırlık puanları ve statü ağırlıkları puanları belirlenir.
 

Değerlendirme Süreci ve Sonuç
Performans Değerlendirme Sistemine katılan personeller, belirlenen kriterlere göre ast, üst, takım arkadaşları ve müşterileri tarafından değerlendirilir.
Performans raporunda ayrıntılı performans puanlaır, eğitim ihtiyaç noktaları, performansın zayıf olduğu yönler ve değerlendirme yaparken belirlenen hatalar gösterilir.
Bu performans raporuna göre personel ile ilgili alınacak kararlara yol gösterecek bir karar destek sistemi oluşturulmuş olur.
 

Quick Details

It is a decision support system software that solves individual performance evaluation with 360 competency based and target based methods.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (Sakarya Teknokent) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre faaliyet gösteren bir arge, danışmanlık ve eğitim kuruluşudur.

Şirket ana sözleşmesinde de belirtildiği gibi faaliyetlerini ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımlarının insan kaynakları modüllerini geliştirmek üzere görev tanımlarına uygunluk, bireysel performans değerleme ve personel eliminasyonu alanlarında yazılım programları geliştirilmektedir. Bunlara ek olarak Kobilerin kurumsallaşması, stratejik planlaması ve kurumsal performans ölçümü alanlarında da kurumsal danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir.

Erkay Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; Sakarya ticaret siciline 25528 numara ile kayıtlı bir sermaye şirketidir. Şirketin mersis numarası ise 0361029343500017'dir. Ayrıca şirket Sakarya Gümrükönü Vergi Dairesinin 361 029 3435 numaralı kurumlar vergisi mükellefidir.

Company Info

Erkay Teknoloji Gelistirme Hiz. San. Tic. Ltd. Sti

Main Office
Sakarya Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi A Blok No:118
Serdivan / Sakarya /
Turkey
Telephone: 264 290 60 70

Main Office Sakarya / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 1-10
Date of Establishment 2014
Website www.erkayteknoloji.com
Business Type Service Provider
OSB
Annual Sales Volume 0 - 1 Million
Export Percentage 1%-10%